luister-cd en tentoonstelling

Een bril
om de toekomst te zien

2014-2015 zorgcentra Vivre / Envida (NL)

de toekomstbril

Ouderen praten over vroeger en wachten achter de geraniums op de dood. Dat is het algemene beeld van ouderen, maar Lubert weerlegt deze beeldvorming. Hij wilt het het toekomstbeeld van senioren scherper op het netvlies krijgen.

Lubert verrast enkele bewoners van Vivre, één van de grootste zorginstellingen in Limburg, met een bijzondere bril waar je de toekomst door kan zien. Alle gesprekken gaan over plannen maken en bijstellen. Maar ook over de flinterdunne grens tussen ‘willen’ en ‘kunnen’.

Deze verhalen zijn uitgebracht op een cd in een speciaal ontworpen boekje waarin Vivre haar jaarcijfers en visie geeft. Plus verwerkt in een tijdelijke luister-tentoonstelling in een zorgcentrum.

Colofon

Documentaire, audiovormgeving, concept: Lubert Priems

Geïnterviewden: Mia Röling, Dick Mol, e.a.

Vormgeving jaarverslag: Advance communications

Met speciale dank aan: Marc Kentgens, personeel Vivre/Envida.

projectpartners

de toekomstbril is speciaal voor Vivre/Envida gemaakt. 

functie lubert

interviewer

audio-vormgeving

concept

toekomstbril voor zorgcentrum Vivre (Envida)

toekomstbril voor bewoonster Mia Röling

toekomstbril voor directeur Vivre Dick Mol

toekomstbril voor bewoner dhr. Lachet

wilde als jongen dood, als senior leven

toekomstbril voor bewoners echtpaar Rooijakkers

toekomstbril voor bewoner dhr Peerenboom

in beeld

publieksfoto’s, e-flyers en mediabericht (©dagblad De Limburger)

Spin-off van de audio-cd

Radio-documentaire

Lubert werkte de verhalen van de toekomstbril uit tot een kleine reportagereeks voor L1-radio, de regionale omroep van Limburg.

Tentoonstelling

In een kleine mini-tentoonstelling in zorgcentrum De Koepelhof waren de verhalen van De toekomstbril te beluisteren. Bewoners leerden elkaar door dit project beter kennen en zorgde voor nieuwe gespreksstof.